ReliningStockholm

Ska man föredra Relining i Stockholm?

Relining i Stockholm mindre invasiv än stambyte

Rörinfodring (relining) är en metod som i allt högre utsträckning används för att laga trasiga rör. Detta beror på att metoden är både effektiv och prisvärd jämfört med ett stambyte. Rören lagas med minimala grävningar i marken genom en invändig infodring. Denna och ytterligare fördelar med rörinfodring har gjort relining i Stockholm väldigt hett!

Fördelarna med att utföra en relining i Stockholm

Anledningarna till att du kan vilja utföra en relining i Stockholm är flera:

  • En relining är mer kostnadseffektiv än ett stambyte.
  • Rörinfodringar har en lång hållbarhet.
  • Metoden är mindre invasiv än stambyten.

En relining är mer kostnadseffektiv än ett stambyte

En rörinfodring har i regel en lägre prislapp än ett konventionellt stambyte. Detta beror bland annat på att mindre omfattande grävningar krävs, att rören inte behöver avlägsnas m.m. Ett rör kan ofta lagas inom loppet av bara ett par timmar.

Rörinfodringar har en lång hållbarhet

En relining i Stockholm går ut på att laga gamla eller trasiga rör genom att förstärka dem. Det betyder att du genom en rörinfrodring får ett nytt rör inuti det gamla röret. Det nya röret är utan tvekan starkare och mer hållbart än ett enskilt rör som inte har relinats. Garantitiden på en rörinfodring brukar sträcka sig från ungefär 10 år och uppåt. Det är dock inte ovanligt att en relining håller i hela 30, 40 eller till och med 50 år!

Metoden är mindre invasiv än stambyten

Som vi redan har varit inne på kräver en Relining i Stockholm mindre omfattande grävningar än ett stambyte. Dessutom förvandlas inte fastigheten till något som närmast kan liknas vid en arbetsplats i samband med att arbetet utförs. En rörinfodring ger också upphov till mindre oväsen och damm i jämförelse med ett stambyte. Därför uppskattas relining ofta mer av de boende i fastigheten.

Så går en relining i Stockholm till

Det första steget vid en rörinfodring är att det trasiga röret undersökts med hjälp av en fjärrstyrd kamera. Denna inspektion gör det möjligt att bedöma hur pass omfattande skadorna på röret är. Därefter avgörs om det är möjligt att utföra en relining eller om ett komplett stambyte krävs.

Bestämmer man sig för att göra en rörinfodring rengörs sedan rören. Detta görs för att avlägsna eventuella fetter och oljor som sitter invändigt. Det är nödvändigt att rengöra rören från sådana då det material som används vid rörinfodring annars inte fäster ordentligt. Om man slarvar med rengöringen riskerar röret att bli ojämnt på insidan när reliningen är klar.

När man är helt säker på att röret är tillräckligt rent pressas materialet ner i röret och ges därefter tid att härda. När det har härdat och bildat ett nytt rör inuti det gamla röret görs en inspektion. Vad som inspekteras är att rörinfodringen har utförts på ett korrekt sätt – skrynkelfritt och heltäckande.

Är du osäker på huruvida du har rör som är trasiga eller blockerade? Eller vill du få mer information om rörinfodring? Kontakta då din lokala leverantör av relining i Stockholm!